ธปท.ล้างบางระบบสินเชื่อ SMEs เจาะลึกข้อมูลกลุ่มธุรกิจเอื้อรายย่อย

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
ธปท.ล้างบางระบบสินเชื่อ SMEs เจาะลึกข้อมูลกลุ่มธุรกิจเอื้อรายย่อย
ธปท. ส่งสัญญาณแบงก์พาณิชย์ ปรับวิธีส่งข้อมูลสินเชื่อ SMEs เล็งตั้งศูนย์ข้อมูลรายกลุ่มธุรกิจ หวังนำข้อมูลใช้ประโยชน์ และชี้วัดการเติบโตธุรกิจ SMEs เชื่อทำให้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วและตรงความต้องการ

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
เปิดเผยว่า ธปท.ปรับเนื้อหาและวิธีการส่งข้อมูลสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์มายัง ธปท. เพื่อทำการจัดทำศูนย์ข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีใหม่ โดยจะใช้ข้อมูลเป็นรายกลุ่มธุรกิจ จากเดิมให้ส่งตัวเลขเป็นรายลูกค้า ซึ่งธนาคารพาณิชย์แสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดการแย่งลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่


ทั้งนี้ขั้นตอนเบื้องต้นจะต้องทำเป็นกลุ่มธุรกิจก่อน จากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพยายามลงลึกเป็นรายย่อย แยกเป็นเอสเอ็มอีรายใหญ่ กลาง เล็ก และรายย่อยจิ๋ว เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เอาไปใช้มากที่สุด แต่หากจะเป็นรายตัวเอสเอ็มอีคงทำไม่ได้ เนื่องจากทางธนาคารหลายแห่งยังไม่ให้ข้อมูลลูกค้า

“ข้อมูลลูกค้าที่เป็นรายกลุ่มธุรกิจจากศูนย์ข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอี จะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเติบโตของสินเชื่อประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตของธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการวางแผนงาน รวมทั้งช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และยังป้องกันการเติบโตกระจุกตัวของสินเชื่อ” ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) กล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ฯ มีความคืบหน้าไปหลายขั้นตอน เหลือเพียงการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าไม่เกินสิ้นปี 2555 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็จะสามารถส่งข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีมายัง ธปท.เพื่อรวบรวมในศูนย์ฯ ได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งยังได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเกิดขึ้น
ที่มา manager.co.th


ไม่มีความคิดเห็น: