กระแสคอนโดมิเนียมกับรถไฟฟ้า(บนดินกับใต้ดิน)

กระแสคอนโดมิเนียมกับรถไฟฟ้า(บนดินกับใต้ดิน) ปัจจุบัน อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากมีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นนับร้อยโครงการ และมีประชาชนเข้าจับจองอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

อาจเป็นเพราะสภาพบ้านเมืองเพิ่มความแออัดขึ้นทำให้การเดินทางระหว่างบ้านกับใจกลางเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน ประกอบกับน้ำมันแพงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมากขึ้น

เกิดการปรับแนวคิด เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง ไปสู่แนวคิดใหม่ของการอยู่อาศัย แบบคอสโมโพลิแทน ลีฟวิ่ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ (Cosmopolitan Living & Lifestyle) เชื่อมต่อชีวิตส่วนตัวกับชีวิตทำงานด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมสกายวอล์ก (Sky walk) ต่อตรงเข้าสู้โครงการเติมเต็มส่วนที่ขาด ผ่อนคลายส่วนที่กังวล

มากผลกระทบ'ระบบเงินผ่อน'ศึกษาให้ดี...ก่อนหนี้ท่วม!

มากผลกระทบ'ระบบเงินผ่อน'ศึกษาให้ดี...ก่อนหนี้ท่วม! ไม่ว่าจะเดินทางไปส่วนไหนของประเทศ “ระบบเงินผ่อน” ได้แทรกซึมเข้าสู่ทุกหย่อมย่าน เช่นเดียวกับการโฆษณาตามสถานที่หรือสื่อต่าง ๆ ที่พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยให้มองว่าการผ่อนสินค้าเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแล้ว ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีกำลังซื้อมากในระยะยาว

ดูเหมือนระบบเงินผ่อนได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของหลายคนให้สะดวกสบายขึ้น หรือในทางตรงกันข้ามหลายคนอาจกำลังจมอยู่ใน “ดงดอกเบี้ย” และกำลังตะเกียกตะกายเพื่อหายใจอีกครั้ง