บลจ.กรุงศรีส่งกองทุน “กรุงศรีโกลด์เฮดจ์” เพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุน

บลจ.กรุงศรีส่งกองทุน “กรุงศรีโกลด์เฮดจ์” เพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในกองทุนทองคำที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เสนอขายระหว่างวันที่ 4-10 ก.ค. 55 มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

งานเปิดเส้นทางธุรกิจฯ 100 SMEs โชว์ผลงานรวยไอเดีย

งานเปิดเส้นทางธุรกิจ พิชิตตลาดสร้างสรรค์ 100 SMEs โชว์ผลงานรวยไอเดีย
TCDC จับมือ กสอ.นำทัพผู้ประกอบการหน้าใหม่กว่า 100 รายโชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ หวังช่วยต่อยอดสู่ตลาดจริง อีกทั้งนำผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและออกแบบในวันที่ 7 ก.ค. นี้

ธปท.ล้างบางระบบสินเชื่อ SMEs เจาะลึกข้อมูลกลุ่มธุรกิจเอื้อรายย่อย

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
ธปท.ล้างบางระบบสินเชื่อ SMEs เจาะลึกข้อมูลกลุ่มธุรกิจเอื้อรายย่อย
ธปท. ส่งสัญญาณแบงก์พาณิชย์ ปรับวิธีส่งข้อมูลสินเชื่อ SMEs เล็งตั้งศูนย์ข้อมูลรายกลุ่มธุรกิจ หวังนำข้อมูลใช้ประโยชน์ และชี้วัดการเติบโตธุรกิจ SMEs เชื่อทำให้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วและตรงความต้องการ

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)